Nearshore IT-utveckling – vad är det? | multishoring.info

Varför nearshoring?

Nearshoring innebär att flytta utvecklingen av IT-projekt utanför ditt eget land till ett billigare land, men ett land som ligger nära geografiskt och kulturellt. Är utveckling av nearshore IT något för dig?

Utveckling av nearshore IT – vad är det?

Nearshore IT-Utveckling, eller Nearshoring, innebär att flytta utvecklingen av IT-projekt utanför ditt eget land till ett billigare land, men ett land som ligger nära geografiskt och kulturellt. Geografisk närhet övervinner problemen med utveckling av offshore IT som uppkommer i samband med olika tidszoner, orsakar inga större kulturella skillnader och underlättar också arrangerandet av personliga möten vid behov. Detta främjar ett effektivt och kostnadseffektivt genomförande av offshore utvecklingsprojekt. Av dessa skäl har nearshoring blivit mer och mer populärt bland de internationella företagen i Europa under de senaste åren.

Är Nearshoring något för dig?

Är du ansvarig för en IT-avdelning i ett stort eller medelstort företag? Vill du sänka kostnaderna för IT-projekt, men är trött på att använda IT-outsourcingtjänster på företag i geografiskt avlägsna länder, på grund av problem med tidszoner och kulturella skillnader? Tror du även att personliga möten kan bidra till ett smidigt genomförande av offshore IT-projekt? Om ditt svar på dessa frågor är ja, då är Nearshoring något för dig!

Hur jobbar vi? | Varför Multishoring.info? | Tekniskt kunnande