Varför Multishoring.info? | multishoring.info

Varför Multishoring.info?

När du beslutat att arbeta med Multishoring.info kan du förvänta dig följande fördelar:

Lägre kostnader

Arbetskraftskostnaderna i Polen är mycket lägre än i de flesta EU-länder. Således när du börjar samarbetet med Multishoring.info kan du räkna med att dina IT-projekt kommer att genomföras till ett betydligt lägre pris än i ditt land.

Hög kvalitet på tjäntserna

Multishoring.info är den största organisationen med polska IT-konsulter som specialiserar sig inom offshore-och nearshore IT-utveckling. Våra kunskaper bekräftas av flera certifieringar, liksom många projekt utförda för krävande kunder. Vi talar flytande engelska och har utvecklat beprövade metoder och verktyg. Tack vare det är du garanterad en mycket hög standard på våra tjänster.

Individuella möten vid behov

Vår modell av offshore mjukvaruutveckling förutsätter personliga möten med kunden vid projektets nyckelfaser. Vi tror att personliga möten har en mycket stor inverkan på förståelse för kundens behov, underlättar problemlösning, och därmed bidrar till en effektiv och snabbt genomförande av offshore IT-projekt. Samtidigt begränsar vi antalet personer som reser till en kund till ett nödvändigt minimum vilket resulterar i kostnadsminskning.

Inget problem med tidszoner

Eftersom Multishoring.info är beläget i samma tidszon, är samarbetet med oss inte associerat med något av de problem som uppstår då man arbetar med företag från länder som är geografiskt avlägsna. Du kommer inte behöva vänta på ett svar på ditt mejl en hel dag. Inga nattjobbande sömniga och frusterade offshore IT-konsulter kommer heller svara på dina mejl.

En liknande kultur

Vi har en liknande historia, vi tror på gemensamma värderingar vi skrattar åt samma skämt. Det hjälper väldigt mycket när man ska lösa problem som kan uppstå vid genomförandet av ett Nearshore IT-utvecklingsprojekt.

Nöjda konsulter

Den modell som vi har antagit för Nearshoring minskar den tid som våra konsulter spenderar på plats, vilket gör att de inte behöver vara bortresta länge från sina hem. Det är mycket viktigt, inte bara på grund av kostnadsminskningar, utan också för att det skyddar våra konsulters familjeliv. Begränsning av resor till acceptabla nivåer gör våra anställda tillfredsställda och glada människor arbetar bättre och mer effektivt med Nearshoring.

Hur jobbar vi? | Tekniskt kunnande