Vad vi erbjuder | multishoring.info

Vad vi erbjuder

Multishoring.info nearshore IT erbjudande inkluderar tjänster relaterade till att lösa företags affärsproblem med hjälp av avancerade IT-lösningar, med särskild tonvikt på Microsoft och Oracle-lösningar.

Våra tjänster omfattar:

Tekniska konsulttjänster

Vi rekommenderar hur du anpassar Microsoft som används på företaget (t.ex. BizTalk, SharePoint, SQL, Lync, Project Server, Dynamics CRM) och Oracle E-Business Suite lösningar till de senaste säkerhetsstandarderna och bolagsstyrning, och även hur man kan optimera och utveckla dem. Våra offshore IT-konsulter genomför en grundlig analys av våra kunders specifika problem, föreslår lösningar, och sedan förklarar hur man ska genomföra dem med hjälp av ditt egen IT-team. Vi kan erbjuda konsulttjänster både på distans och hos kunden.

Kundanpassad mjukvaruutveckling

Vi erbjuder offshore tjänster relaterade till kundanpassad mjukvaruutveckling. I detta område erbjuder vi främst:

  • Nearshore mjukvaruutveckling i linje med bästa praxis
  • Våra IT-specialisters avancerade färdigheter
  • En flexibel Software Delivery-modell (på plats eller offshore)
  • Långsiktigt stöd och partnerskap

IT Help Desk Outsourcing

Multishoring.infos IT Help Desk Center levererar följande tjänster:

  • Service Desk funktion
  • Technical Management funktion
  • IT Operations Management funktion
  • Application Management funktion

Multishorings help desk precesser bygger på ITIL 2011 edition bästa praxis och ger oss möjligheten att felsöka serviceärenden snabbare och mer effektivt. Help Desk teamet arbetar i skift för att leverera tjänsten 24/7. Detta ger oss möjlgheten att leverera förstaklassiga tjänster inte bara till lokala och Europeiska företag utan även till de i USA.

Läs mer

Mjukvarusupport & underhåll

Multishoring.info erbjuder mjukvarosupport och underhåll i en nearshoring och/eller offshoring modell. Vi kan ta över den tekniska supporten, underhållet och utvecklingen av din redan befintliga applikation och tillhandålla med kostnadseffektiv mjukvarusupport i realtid samt underhålls- och utvecklingstjänster.

Läs mer

Business Software Extensions & Integration

Vi kan hjälpa dig att skapa och utveckla IT-lösningar som gör att du kan effektivisera viktiga affärsprocesser i ditt företag, oavsett branschen i vilken du agerar och genom att använda programvara som redan ägs av ditt företag.

Application Reengineering

Vi kan uppgradera dina affärsprogram och anpassa dem till nya tekniker och plattformar som NET, Java EE och andra. På detta sätt utan att drabbas av stora kostnader i samband med byte av hela IT-miljön, kommer du att kunna stödja driften av ditt företag med moderna IT-system.

Hur jobbar vi? | Varför Multishoring.info? | Tekniskt kunnande