Vilka är vi | multishoring.info | IT outsourcing från Polen

VIlka är vi

 

Multishoring.info är den största organisationen med IT konsulter som specialiserar sig inom utveckling av IT inom såväl nearshore och offshore i Polen. Företaget grundades 2011 på initiativ av en kapitalgrupp för att leverera förstaklassig IT outsourcing service. Förra året omsatte vi över 20 miljoner euro. Vi anställer över 700 konsultanter. Företagets huvudkvarter befinner sig i Warszawa, Polen och ett subsidärt kvarter finns i London, Storbrittanien. Vi har 4 stycken utvecklingscentrum i Polen: Bielsko-Biała, Białystok, Gliwice och Gdańsk.

Företagets erbjudande riktar sig mot alla företag överallt i Europa som vill minska kostnaderna för IT genom att genomföra projekten i länder som kännetecknas av lägre kostnader men sammtidigt är nära såväl kulturmässigt som geografiskt. Multishore.infos erbjudande innehåller: teknikkonsult och utveckling med anknytning till sådanna lösningar som: BizTalk, Oracle EBS, TIBCO, Webmethods, Salesforce, inRiver, EPI Server, Jeeves, Google App Engine samt mobila lösningar. En viktig del av Multishoring.infos erbjudande är IT drift med help desk och outsourcing och övertagande av supporten och underhållet av IT system som används inom företag.

Tack vore vår stora erfarenhet som vi vunnit genom att arbeta för många av de mest krävande företagen i Europa har Multishoring.info beprövade metoder och verktyg för att smitigt och punktligt utföra sina beställlningar. Initiativtagare och grundare för Multishoring.info är Fild.NET, en ledande integratör av Microsoft-lösningar i Polen, med lång erfarenhet av genomförande av nearshore IT- utvecklingsprojekt.