Mjukvarusupport och underhåll | IT outsourcing från Polen

Mjukvarusupport och underhåll

Multishoring.info erbjuder mjukvarosupport och underhåll i en nearshoring och/eller offshoring modell. Vi kan ta över den tekniska supporten, underhållet och utvecklingen av din redan befintliga applikation och tillhandålla med kostnadseffektiv mjukvarusupport i realtid samt underhålls- och utvecklingstjänster.

Hur påbörjar vi tillhandhållandet av mjukvarusupport och underhåll?
Samarbetet inleds vanligtvis med ett personligt möte, innan avtalet skrivs på. Under mötet får vår mjukvarusupport och underhålls konsult lära känna det IT-system som skall täckas av vår avdelning för teknisk support och underhåll. Vi bestämmer även en inledande uppgift och en prövotid , vilket ger kunden möjligheten att bekanta sig med vår service. Prövotiden varierar beroende på hur stort IT-systemet som vi ska hantera är.

För ett medel stort IT-system är prövotiden minst 1-1,5 månader. Under den första veckan utförs all support på distans och den delas på en delad skärm med den IT-ansvariga från kundens sida. Från och med den andra veckan räcker 1 timmes konsultationstid för att täcka alla problem som kan ha uppstått under dagen.

Efter prövotiden är vi redo att ta över den tekniska supporten, underhållet och utvecklingen av IT-systemen. Om kunden är övertygad om vår förmåga att hantera den tekniska mjukvarusupporten och utvecklingen formaliseras samarbetet. Arbetet genomförs i en multishoring modell. Om ett personligt möte med kunden behövs annordnar vi det. I andra fall sköts allt av Multsishoring.infos avdelning för teknisk support och utveckling.

Ladda också ner skriften “Nearshoring av mjukvaroutveckling och IT system support & underhåll” för att få mer information om hur du kan halvera kostnaderna för mjukvaroutveckling och IT- support.