IT Help Desk Outsourcing | IT Outsourcing från Polen

IT Help Desk Outsourcing

Sköt din IT-help desk genom outsourcing från Multishoring.infos IT Help Desk Center som hjälper tilll genom att besva kundernas frågor och hjälper de att konfigurera, hantera och använda deras IT-system på det mest effektiva sättet. Multishoring.infos Help Desk Center erbjuder ett heltäckande utvud av kontaktcenter lösningar som levererar skräddarsydda lösningar och en personlig service.

Multishoring.infos help desk processer baseras på ITIL 2011 edition bästa praxissom gör möjliggör att felsöka IT serviceärenden snabbare och mer effektivt. Först väljer vi en service strategi för att på bästa möjliga sätt bemöta företagets behov. Sedan designar vi denna sorts service, producerar den och börjar att använda den. Den löpande förvaltningen över tjänsterna följs av kontinuerlig förbättring av servicen.

 

Multishoring.infos IT Help Desk Center erbjuder följande tjänster:

 • Service Desk funktion
 • Technical Management funktion
 • IT Operations Management funktion
 • Application Management funktion

När något fel inträffar eller om det sker något avbrott i IT- tjänsten eller systemet rapporteras det direct till Multishoring.infos Help Desk Center av användaren via telefon, Skype, help desk hemisdan eller mail. Microsoft SharePoint potalen används som användare från början till slut och kontrollerar händelsens arbetsflöde, hanterar register och tillgångslistor ( ärende register, risk register, tillgångsregister över mjukvaror & hårdvaror) och ger tillgång till kunskapsdatabasen och Help Desk & tillgångsrapporter. Rapporterna tillåter granskning av prestandan och servicenivån samt att kontrollera uppfyllandet av SLA vilkor. I vissa projekt används SalesForce.com som mjukvaroplatform.

24/7 kontinuitet av servicen

Help Desk teamet arbetar i skift för att garantera 24/7 kontinuitet av service. Detta tillåter oss att tillhandhålla tjänster för företag som befinner sig i Europa men också de lägre bort i USA. Tjänsterna för utländska företag tillhandhålls på engelska, vissa i vår personal kan intyga sina engelska kunskaper med intyg från studier i USA. Multishoring.infos rekruteringsprocess är väletablerad och effektiv. Under formateringen av serivce-teamet är kundens förslag och preferenser en av de viktiga faktorerna. The Continual Service Improvement- processen identiferar och genomför förbättringar i IT- tjänsterna som i sin tur förbättrar stödjandet av affärsprocesser. Den aktivitet som bedrivs inom processen tillåter oss att förbättra kostnadseffektiviteten för hela servicens livscykel.

Se också beskrivningen om hur vi kan ta över supporten, underhållet och utvecklingen av din redan befintliga applikation och förse dig med kostnadseffektiva lösningar i en nearshoring eller offshoring modell.

Utvalda Case Studies

Amerikansk kund(1)

 • Service: Google Apps support
 • Arbetstimmar: 12h/arbetsdagar 24h/Lör. & Sön.
 • Help Desk mjukvara: SalesForce.com
 • Team: account manager (placerad i USA), team lead, 3 ingenjörer

Polsk kund

 • Service: WWW applikations portal, media databas
 • Arbetstimmar: 24h/7
 • Help Desk mjukvara: Microsoft SharePoint
 • Team: manager, 4 ingenjörer

Amerikansk kund(2)

 • Service: WWW applikations portal
 • Arbetstimmar: 8h/arbetsdagar
 • Help Desk mjukvara: Microsoft SharePoint
 • Team: manager, 3 ingenjörer (inkl. 2 medarbetare baserade i USA)

Ladda också ner skriften “Nearshoring av mjukvaroutveckling och IT system support & underhåll” för att få mer information om hur du kan halvera kostnaderna för mjukvaroutveckling och IT- support.